Utmaningen avklarad, nu återstår bara resten av våren

summer bikini

I helgen, efter ungefär halva tiden av DietBet-utmaningen, hade jag nått 100% av målet. Nu måste jag hålla mig här till slutet, för utmaningens skull. För min egen skull vill jag i stället fortsätta.

Foto: Georges Dambier, 1959

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *